Az ECDL vizsga moduljai


1. modul
2. modul
3. modul
4. modul
5. modul
6. modul
7. modul

AZ ECDL vizsga 1. modulja: IKT alapismeretek

A modul az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét méri fel. A vizsgázónak informatikai alapismeretekről kell számot adnia. A modul hat részből áll. A vizsgában mind a hat részből származó kérdések szerepelnek.

Hardver
A CPU néhány fontosabb funkciójának ismerete, például számítások, logikai vezérlés, a memória közvetlen elérése. A különböző típusú számítógép-memóriák ismerete, például RAM (random access memory), ROM (read only memory) és a különféle típusok megkülönböztetése. Hogyan mérjük a memória kapacitását? (bit, byte, KB, MB, GB, TB). A számítógép-memória mértékegységei és a karakterek, fájlok és könyvtárak kapcsolatának ismerete. Néhány olyan eszköz ismerete, amellyel adatot lehet bevinni a számítógépbe, például egér, billentyűzet, trackball, szkenner, touchpad, fényceruza, joystick, digitális fényképezőgép, mikrofon. A számítógép által feldolgozott adatok eredményének megjelenítésére szolgáló közismert eszközök ismerete, például monitorok, képernyők, nyomtatók, plotterek, hangszórók. Hol használatosak ezek az eszközök? Annak ismerete, hogy bizonyos eszközök mind bemenetre, mind kimenetre használatosak, például az érintőképernyő (touchscreen). A tároló memóriaeszközök főbb típusainak összehasonlítása sebesség, és kapacitás alapján. Például floppy lemez, Zip lemez, adat cartridge, CD-ROM, belső és külső merevlemez.

Szoftver
Az operációs rendszer szoftverek és az alkalmazói szoftverek megkülönböztetése. A szoftverek verziószámának értelmezése. Az operációs rendszer főbb funkcióinak ismerete. Néhány közismert operációs rendszer megnevezése. Néhány általánosan használt alkalmazás megnevezése és céljaik ismertetése; például szövegszerkesztők, táblázatkezelők, adatbázis-kezelők, böngészők, kiadványszerkesztők, számlázó szoftverek. A grafikus felhasználói felület (GUI) fogalmának ismerete. A számítógépes rendszerek fejlesztési módjának ismerete. A számítógépes rendszerek fejlesztésében használatos eljárások: az elemzés, a tervezés, a programozás és a tesztelés folyamatának ismerete.

Információs hálózatok
 A helyi hálózat (LAN) és a nagy távolságú hálózat (WAN) fogalmának ismerete. A kliens és szerver fogalmak ismerete. A csoportmunka néhány előnyének ismerete, például nyomtatók, alkalmazások és fájlok megosztása a hálózaton keresztül. Az intranet fogalmának ismerete. Az internet és az intranet közötti különbség. Az extranet fogalmának ismerete. Az intranet és az extranet közötti különbség. Az internet fogalma és fontosabb felhasználási lehetőségei. A World Wide Web (WWW) fogalmának ismerete. A WWW és az internet közötti különbség. A telefonhálózat használata a számítástechnikában. A PSTN (nyilvános kapcsolt telefonhálózat), ISDN (Integrált szolgáltatású digitális hálózat) és az ADSL (Aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) fogalmak ismerete.

Az IKT a mindennapokban
A nagyszabású számítógépes alkalmazások néhány felhasználási lehetősége az üzleti életben, például: üzleti adminisztrációs rendszerek, légitársaságok számítógépes helyfoglalási rendszere, biztosítási káresetek feldolgozása, on-line bankszolgáltatások. A nagyszabású számítógépes alkalmazások néhány felhasználási lehetősége a közigazgatásban, például: népességi adatnyilvántartás (népszámlálás, járműnyilvántartás), adónyilvántartás, elektronikus szavazások. A nagyszabású alkalmazások néhány felhasználási lehetősége az egészségügyben, például betegnyilvántartó rendszerek, mentőszolgálati koordináló rendszer, diagnosztizáló eszközök, speciális gyógyászati felszerelések. A számítógépes alkalmazások néhány felhasználási lehetősége az oktatásban, például: hallgatói nyilvántartó és órarend-rendszerek, számítógép-alapú oktatás (CBT), távoktatás házi feladatok az internet használatával. A távmunka fogalma. A távmunka néhány előnyének felsorolása, például: az utazásra fordítandó idő lecsökken vagy szükségtelenné válik, nagyobb lehetőség van egy feladatra koncentrálni, rugalmas időbeosztás, a munkahely számára kevesebb az irodai helyigény. A távmunka néhány hátrányának felsorolása, például: a személyes kapcsolat hiánya, a csapatmunka kisebb hangsúlyt kap. Az elektronikus levél (e-mail) fogalma, fontosabb felhasználási lehetőségei. Az e-kereskedelem fogalma. Az online vásárlás fogalmának ismerete (például: személyes adatok megadása a tranzakció előtt, fizetési módszerek, a termékek és szolgáltatások online vásárlásának néhány előnye, például: a szolgáltatás napi 24 órán keresztül elérhető, a termékek széles skálája megtekinthető. Az online vásárlás néhány hátrányának ismerete, például: virtuális üzletből kell vásárolni, nincs személyes kontaktus, a fizetési módszer biztonsága kockázatot hordozhat.
Milyen tényezők és milyen gyakorlat segíthet kialakítani a megfelelő munkakörnyezetet? Például: a monitorok, a billentyűzet és az állítható székek megfelelő pozicionálása, az egéralátét, képernyőszűrő használata, megfelelő világítás és szellőztetés biztosítása, gyakori szünetek beiktatása a számítógéptől felállva. Néhány olyan közismert egészségügyi probléma, amely a számítógép-használattal hozható kapcsolatba, például: a folyamatos gépelés miatt fellépő ínhüvelygyulladás, a képernyő tükröződésének következtében kialakuló szembántalmak, a rossz kialakítású székek vagy a helytelen testtartás miatt fellépő gerincbántalmak. A számítógép-használattal kapcsolatos biztonsági intézkedések ismerete, például az elektromos vezetékek biztonsága, az elektromos túlterhelés elkerülése. Ismerni kell a környezetkímélő eljárásokat: a nyomtatott anyagok újrahasznosítása, a nyomtatók tonereinek újra felhasználása, a készenléti állapotban alacsonyabb energiafogyasztású monitorok használata. Tudni kell, hogy az elektronikus dokumentumok használata kevesebb nyomtatást tesz szükségessé.

Biztonság
Az információvédelem fogalma. A szervezeten belüli biztonsági kockázatok megelőzésének fontossága, például: információvédelmi politika alkalmazása a bizalmas adatok védelmében, a biztonsági kockázati események jelentésének megszervezése, a munkatársak felelősségtudata az információvédelem terén. A személyes adatok védelmének fontossága a számítástechnikában, például a megfelelő jelszavas eljárás alkalmazása. A felhasználónév fogalma, a felhasználónév és a jelszó közötti különbség. A hozzáférési jog fogalma és szerepe. Az adatok és szoftverek hordozható eszközökre mentésének célja és szerepe. A laptop, a PDA és a mobiltelefon elvesztésének lehetséges következményei, például: a bizalmas adatokkal való visszaélés, fájlok elvesztése, fontos címek és egyéb adatok elvesztése, amennyiben nincsenek meg más adathordozón, a telefonszámokkal való visszaélés. A számítógépes vírus fogalma. Tudni kell, hogy a vírusoknak különféle típusai léteznek. Hogyan és mikor kerülhetnek vírusok a számítógépes rendszerbe? Vírusellenőrző megoldások. Mi a teendő, ha a számítógépet vírus támadja meg? A vírusellenőrző szoftverek korlátai. A fájlok "megtisztításának" fogalma. A fájlok letöltésénél és a fájlmellékletek megnyitásánál alkalmazandó helyes eljárások. Például: víruskereső szoftver használata, ismeretlen email-üzeneteket és ezek csatolt fájljait nem szabad megnyitni.

Szerzői jog és a törvény
A szerzői jog értelmezése a szoftverekkel és fájlokkal kapcsolatban, például képek, szövegek, hang- és képfájlok. Az Internetről letöltött információval kapcsolatos szerzői jogvédelem. A hordozható eszközökön (CD-ken, Zip lemezeken, floppy lemezeken) tárolt adatok használatára és terjesztésére vonatkozó szerzői jogi szabályok ismerete. A szoftverek azonosító számának ellenőrzése. A shareware, freeware és a végfelhasználói szerződés fogalmainak ismerete. Az ország adatvédelmi jogszabályainak ismerete. Az adatvédelmi jogszabályok következményei az adatok alanyai és tulajdonosai szempontjából. A személyes adatok felhasználásának néhány lehetséges módja.

Értékelés
A modul 36 tesztfeladatból áll. A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére. Az elégséges eredményhez 75 %-os teljesítmény szükséges, vagyis a 36 feladatból minimum 27-re kell helyest választ adni.AZ ECDL vizsga 2. modulja: Operációs rendszerek

A modul azokat az alapvető ismereteket méri fel, amelyek a számítógép eredményes használatához nélkülözhetetlenek. A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy képes alapvető feladatokat végrehajtani a számítógépen. A vizsga négy feladatból áll.

Tartalom:
 • Könyvtárak és alkönyvtárak létrehozása
 • Fájlok mozgatása és másolása
 • Fájlok kitörlése egy vagy több könyvtárból
 • Fájl létrehozása szerkesztőprogrammal és elmentése egy könyvtárba (A szerkesztőprogram lehet szövegszerkesztő, vagy egyszerű editor)
 • Fájlok átnevezése
 • Könyvtár tartalmának elemzése: a könyvtárban szereplő fájlok száma, a fájlok mérete és létrehozásuk/aktualizálásuk ideje
 • Lemezek formattálása
 • Adatok biztonsági másolása
 • Fájlok másolása más lemezekre vagy az adott lemezen egy másik könyvtárba
 • Fájlok mentése mágneslemezekre
 • Különböző nyomtatók kiválasztásának módja
 • Nyomtatás az installált nyomtatóval
Értékelés
Az elégséges eredményhez 75%-os teljesítmény szükséges. A rendelkezésre álló idő 45 perc. A válaszokat merevlemezen kell tárolni.AZ ECDL vizsga 3. modulja: Szövegszerkesztés

Ez a rész dokumentumok létrehozásához, formázásához szükséges tudást kéri számon. A modul részfeladatokból áll. A tesztben alap- és emelt szintű feladatok szerepelnek.

Alapszintű feladatok:
 • Belépés egy szövegszerkesztő programcsomagba és a szoftver betöltése
 • Létező dokumentum megnyitása
 • Rövid szöveg begépelése, Szöveg beillesztése, Szöveg törlése
 • Dokumentum létrehozása, dokumentum mentése mágneslemezre
 • Standard szövegszerkesztő rendszerek funkcióinak ismerete
 • Szövegrész mozgatása dokumentumon belül
 • Szövegrész másolása dokumentumon belül vagy egy másik dokumentumba
 • Szavak cseréje, A szöveg megjelenésének módosítása, dőlt betűk alkalmazása, félkövér betű alkalmazása, a szöveg középre igazítása és aláhúzása, betűtípus módosítása
 • Sorköz módosítása, Sorkizárás beállítása
 • Helyesírás-ellenőrző program használata és a szükséges módosítások végrehajtása
 • Dokumentumok és részdokumentumok nyomtatása
 • Fejléc és lábléc létrehozása, oldalszámozás
 • A súgó használata
Emelt szintű feladatok:
 • Körlevél készítése
 • Táblázatok és ábrák beillesztése
 • Táblázat készítése dokumentumon belül
 • Szöveg behúzása
 • Tabulátorok alkalmazása és beállítása
 • Dokumentum szerkesztése az üzleti levelezés szabályai szerint
 • Szabályos elválasztás alkalmazása
 • Szöveg csatolása egy másik dokumentumhoz
 • Dokumentum sablonok alkalmazása
Értékelés
A vizsgán egy 14-16 részből álló feladatot kell megoldani. Az egyes feladatelemek helyes megoldása esetén 1-2 pont jár. Az elégséges eredményhez 75%-os teljesítmény szükséges. (24 pont a megszerezhető 32-ből). A rendelkezésre álló idő 45 perc.AZ ECDL vizsga 4. modulja: Táblázatkezelés

A modul az alapvető táblázatkezelési fogalmakban való jártasságot, táblázatok megtervezésében és alkalmazásában szerzett gyakorlati tudást, és a táblázatkezelés alapvető funkcióinak ismeretét méri fel. A vizsga egy összetett feladatból áll. A kiadott feladat a vizsgaközpontban használt táblázatkezelő programtól függ. A feladat alap-és emelt szintű részfeladatokból áll.

Alapszintű feladatok:
 • Táblázatfájl megnyitása, módosítása, sorok hozzáadása, új értékek kiszámítása
 • Sorok, oszlopok beillesztése - új sor vagy oszlop szerkesztése meghatározott helyen
 • Táblázat szerkesztése, adatok bevitele
 • Cellák kialakítása (méret, tizedes pontok, pénznem, stb.)
 • Oszlopszélesség beállítása, oszlopok és sorok kialakítása
 • Táblázat rendezése
 • A táblázatkezelők alapfunkcióinak használata: összeadás, átlagszámítás
 • Táblázat nyomtatása és elmentése
 • Fejléc és lábléc létrehozása
 • A súgó használata
Emeltszintű feladatok:
 • Abszolút és relatív cella hivatkozás a képletekben
 • Az adatok elemzéséhez szükséges különböző típusú ábrák és grafikonok szerkesztése a táblázat értékeinek alapján
 • Grafikonok letöltése lemezről
 • Címmel és feliratokkal ellátott grafikonok nyomtatása
 • Térbeli grafikonok alkalmazása
 • Adatátvitel egyik táblázatból a másikba
 • Munkavégzés több táblázatban
Értékelés
A vizsgán egy 12-14 részből álló feladatot kell megoldani. Az egyes feladatelemek helyes megoldása esetén 1-2 pont jár. Az elégséges eredményhez 75%-os teljesítmény szükséges. (24 pont a megszerezhető 32-ből). A rendelkezésre álló idő 45 perc.AZ ECDL vizsga 5. modulja: Adatbázis-kezelés

A modul azt méri fel, hogy a vizsgázó létre tud-e hozni egy kisebb adatbázist standard adatbázis programcsomag segítségével, valamint egyszerű lekérdezéseket és jelentéseket készíteni létező adatbázisból. A vizsga két feladatból áll, mindkettőt meg kell oldani.

1. feladat:
 • Egyszerű adatbázis tervezése
 • Rekordok szerkezetének kialakítása
 • Adatok bevitele az adatbázisba
 • Adatok megszerkesztése
 • Új adatsorok beillesztése
 • Rekordok törlése
 • Adatbázis-kulcsok meghatározása
2. feladat:
 • Létező adatbázis behívása vagy belépés egy létező adatbázisba
 • Adatok bevitele az adatbázisba
 • Adatok szerkesztése
 • Új rekordok beillesztése
 • A következő részfeladatok fordulhatnak elő a feladatokon belül: adatok megkeresése, kiválasztása és osztályozása megadott kritériumok szerint, a kiválasztott adatok meghatározott sorrendben történő megjelenítése a képernyőn és jelentésekben, az adatbázis szerkezetének módosítása
 • Súgó funkciók használata 
Értékelés: Az első feladatban a vizsgázónak egy meghatározott célra saját adatbázist kell felépítenie, meg kell határoznia a rekordok szerkezetét, és adatokat kell bevinnie. A második feladatban a vizsgázónak le kell töltenie egy adatbázist és lekérdezések segítségével válaszolnia kell az adatokról feltett kérdésekre. A rendelkezésre álló idő 45 perc. Minden feladatot meg kell oldani, az elégséges szint eléréséhez 75%-os teljesítmény kell.AZ ECDL vizsga 6. modulja: Prezentáció

A modul a prezentációs és ábrázoló eszközök használatában való jártasságot méri fel. A vizsgakérdéseket a vizsgaközpont rendelkezésére álló eszközök határozzák meg. A vizsga egy feladatból áll a prezentáció témaköréből.

Prezentáció: A vizsgázónak prezentációt kell készíteni az alább felsorolt eszközök közül 6-8 felhasználásával
 • Pontjelek egy felsorolás pontjainak kiemelésére
 • Képtár/clip-art rajzok és szimbólumok beillesztéséhez
 • Egyszerű rajzok
 • Keretek alkalmazása
 • Különböző betűtípusok alkalmazása és módosítása
 • Szöveg középre igazítása
 • Félkövér betűk alkalmazása
 • Szervezeti ábrák
 • Slide shows
 • Súgó funkciók
Értékelés: Egy feladatot kell megoldani vagy a rajzolás vagy prezentáció témaköréből. A vizsga állhat egy kötelezően megoldandó feladatból vagy választható feladatok sorából attól függően, hogy a vizsgaközpontokban milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Az elégséges szint teljesítéséhez 75%-os eredmény szükséges. A rendelkezésre álló idő 45 perc.AZ ECDL vizsga 7. modulja: Internet és kommunikáció

A modul a hálózatokkal kapcsolatos fogalmak ismeretét, az e-mail használatában való jártasságot és a hálózati információs szolgáltatások ismeretét méri fel. A vizsga két részből, részenként egy-egy feladatból áll.

Elektronikus levelezés
A vizsgázónak elektronikus postával levelet kell küldenie. A levélhez melléklet is kapcsolódhat. A vizsgázó általában levelet küld a vizsgáztatónak, aki utasíthatja, hogy őrizze meg, másolja le, esetleg továbbítsa a kapott leveleket.

Hálózatok
A vizsgázó kapcsolódjon rá az Internetre, töltsön le néhány adatot, és küldje el a vizsgáztatónak. A megszerzett adatokat e-mail-en vagy lemezen is továbbíthatja.
vagy
A vizsgázó kapcsolódjon rá valamely közcélú információs szolgálatra és töltsön le adatokat. Küldje el őket e-mail-en vagy adja be őket lemezen.
vagy
A vizsgázó lépjen be egy vállalati hálózatba, kapcsolódjon rá egy belső szolgáltatásra és töltsön le adatokat. Ezt a feladatot minden vizsgaközpont sajátos viszonyaihoz kell igazítani, és az akkreditációs eljárásban el kell ismertetni.

Értékelés: Két feladatot kell megoldani. A rendelkezésre álló idő 45 perc. Az elégséges szint eléréséhez 75%-os teljesítmény szükséges, csak néhány kisebb hiba engedhető meg.

vizsgaidőpontok

Dátum
idő
Szabad
Megjegyzés