Kedves Látogató!

Sok szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

"A haza azon kis világ, mely mindenkit a nagy földhöz csatol, s melyet mindenki megfoghat."

Névadónk Eötvös József fogalmazta meg e szép gondolatot. Sok-sok jelenlegi és volt diák, itt dolgozó pedagógus, munkatárs mellett nekünk ez az intézmény jelenti a haza egy kicsiny kis szeletét.
Visszatekintve, 1978-ban kezdődött a tanítás Zalaegerszeg gyorsan épülő déli részén a Nép-köztársaság Úti Általános Iskolában. A lakótelep bővülésével növekedett a tanulók száma, s az 1985/86-os tanévben elérte az 1296 főt. A '80-as évek második felében kezdődött meg az emeltszintű német nyelvi oktatás, a számítástechnikai képzés. 1990-ben régi vágyunk valósult meg, a közoktatásban ismert Eötvös József nevét vettük fel. A '90-es évek változó világa új pedagógiai módszerek és az angol nyelv bevezetését tette lehetővé. Az alkotó szellemű, vál-lalkozó tanítók és tanárok egyre eredményesebben dolgozhattak.
A gyermekek számának csökkenése miatt 2003-ban a fenntartó határozott lépéseket tett; bezárt és összevont intézményeket. Az új jogi és gazdálkodási egységet jelentő Kertvárosi Általános Iskola szakmailag önálló része lett az Eötvös József Székhelyiskola és Liszt Ferenc Tagiskola. Mindkét intézmény szeretettel fogadta az Apáczai Csere János ÁMK-ból átirányított általános iskolásokat és pedagógusaikat.
Az Eötvös József Székhelyiskola közössége sokrétű pedagógiai munkájával, a tehetséggondozás területén - informatika, matematika, környezet- és természetismeret - elért kimagasló eredményeivel, a város kulturális életében - Eötvös-műsorok, ünnepélyek - , és a sportban (kosárlabda) elért sikereivel kivívta a város vezetésének elismerését.

"Minden jó tett, de még minden jobb gondolat és nemesebb érzés is meghozza jutalmát."
(Eötvös József)

Ajánljuk honlapunkat iskolánk volt és jelenlegi diákjainak, szülőknek, kollégáknak és mindazoknak, akik érdeklődnek intézményünk élete iránt.